cropped-kremlametext2.gif

Välkommen till Guldkremlan


Guldkremlan är en personaldriven förskola som startade 2005 i nya lokaler på Kikås. Vårt styrdokument är läroplan för förskolan (skolverket.se).
Vi som arbetar här heter Gunilla, Kicki, Marie och Lena. Guldkremlan erbjuder en förskola med två små barngrupper, uppdelat på Trollsländan med 3-5-åringar och Lysmasken med 1-2 åringar. Det innehåll vi valt att profilera oss med är en natur och miljöinriktning samt en teater och kultur inriktning.

Vårt natur och miljöintresse innebär att vi rör oss mycket i naturen i närmiljön.
Vi använder oss av naturen som inspirationskälla. Där finner vi de synliga sambanden (ekologiska) så som årstidernas växlingar, vatten, luft, ljus. Där finns mycket att upptäcka och massor av material att experimentera med. Vi vill lära barnen att vi är en del av naturen och att vi därför måste vara rädda om den och vårda den väl. Vi odlar och komposterar. Vi plockar skräp på våra promenader. Vi arbetar ochså tillsammans med barnen med vår ”gröna flagg” som är en miljöcertifiering från stiftelsen ”Håll Sverige Rent”.

Vårt stora intresse för barnkultur innebär att vi tar för oss av samhällets utbud av barnkultur. Barnteater, konserter, musik, muséer, dans, konst finns på agendan. Vi har tagit fasta på olika kulturinrättningars utbud av barnkultur och barnens egen kultur och utvecklar den efter både barnens och vuxnas intentioner.
Vi engagerar oss mycket i barnens tankar och ger dem möjlighet att förverkliga sina idéer och intressen i form av tid, utrymme och material. Vårt syfte är att medvetandegöra barnen om att det finns så många olika kulturyttringar som man kan tillgodogöra sig.
Leken har en central plats. Vi är noga med att understödja barnen i deras ambitioner att utveckla sin lek. Mycket rekvisita och stimulerande miljöer är av stor vikt!
Sång, musik och skapande är viktiga inslag hos oss.
En gång i månaden spelar vi dockteater för alla barn stora som små. Vi har en egen scen, med allt som behövs för att genomföra en riktig teaterföreställning. Rummet ställs i ordning till en ”riktig” teatersalong och på så sätt får barnen en helhetsupplevelse.
Under en vecka i oktober har vi en Teaterfestival!

Till alla er som vill att era barn ska få:

  • Mycket inflytande
  • Mycket utevistelse
  • God mat


då är Guldkremlan något för er!

Varje dag är ett äventyr på Guldkremlan, fullt av roliga och stimulerande händelser! Både för stora som små barn! Vill du veta mer? Ring och boka tid, så berättar vi allt du vill veta! Vårt telefonnummer 031-879724 vår mailadress guldkremlan@telia.com.